روسیه انتظار دارد که 118 میلیون تن دانه برداشت کند


به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز  روسیه انتظار دارد که 118 میلیون تن دانه برداشت کند

وزیر کشاورزی روسیه دیمیتری پاتروشف پنجشنبه در حاشیه یک فروم سرمایه گذاری در شهرستان سوچی در دریای سیاه: “بر اساس آخرین داده های جمع آوری شده توسط وزارت کشاورزی، نشانه ای از افزایش در عملکرد، که توانایی ما برای دیدار با نیازهای بازار داخلی و افزایش قابلیت صادرات را تایید وجود دارد.”

پیش از این، وزارت پیش بینی کرد که تولید این کشور از دانه محدوده در طول سال 2019 بین 108 میلیون و 110 میلیون تن، که 67 میلیون تن گندم است،باشد.

قابل توجه است که روسیه اشغال مقام اول در میان صادرکنندگان گندم در جهان، با صادرات حدود 45 هزار تن در سال، در حالی که ترکیه، مصر، الجزایر، باشد.

منبع خبر : اخبار امروز