4 کشور عربی بزرگترین واردکنندگان سلاح در جهان هستند

4 کشور عربی بزرگترین واردکنندگان سلاح در جهان هستند

به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز :4 کشور عربی بزرگترین واردکنندگان سلاح در جهان هستند

بر اساس گزارش موسسه تحقیقات صلح اسکاتلند (SIPRI)، کشورهای عربی 35 درصد کل فروش اسلحه در طول 2014-2018 را به خود اختصاص داده اند، در حالی که فروش اسلحه در مقایسه با سال های 2009-2013 7/8 درصد افزایش یافته است.

مطالعهی موسسه استکهلم (SIPRI) عربستان سعودی بزرگترین وارد کننده سلاحهای بین سالهای 2014 و 2018 است؛ زیرا واردات سلاح و تجهیزات نظامی را در طول دوره مورد اشاره 12 درصد کل سلاح صادر شده در جهان قرار داده است.

هند با 9.5 درصد در طول مدت مشابه، مصر با 5.1 درصد، استرالیا 4.6 درصد و الجزایر با 4.4 درصد است.

این مطالعه همچنین اشاره کرد که جریان اسلحه به خاورمیانه در سال 2014 و 2018 به میزان 87 درصد افزایش یافت، در حالی که سایر مناطق جهان کاهش یافته است.

منبع خبر : اخبار امروز