16 سرباز در حمله مسلحانه به یک پایگاه نظامی در مالی کشته شدند

به گزارش سرویس اخبار حوادث سایت اخبار امروز : 16 سرباز در حمله مسلحانه به یک پایگاه نظامی در مالی کشته شدند

دست کم 16 سرباز کشته و پنج خودرو در یک حمله شبانه روزی توسط مردان مسلح به یک پایگاه نظامی در منطقه مرکزی مپتی زخمی شدند.

منابع اطلاع داده اند که مهاجمان قبل از خروج کنترل برخی از پایگاه ها را گرفته اند.

ستیزه جویان وابسته به القاعده چندین حمله مسلحانه به مرکز مالی را آغاز کرده اند که هدف قرار دادن صلحبانان نظامی، غیر نظامی و بین المللی است.