50 پلیس افغان به “طالبان” تسلیم شدند

به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز :50 پلیس افغان به “طالبان” تسلیم شدند

50 تن از نیروهای امنیتی در جریان نبرد برای کنترل ولایت بادغیس در غرب افغانستان تسلیم جنبش طالبان شدند.

عبدالعزیز ، رئیس شورای منطقه ، گفت که حدود 100 تن از افراد امنیتی افغان که بخشی از پلیس مرزی وزارت کشور بودند، سعی داشتند در روز شنبه از ترکیه به ترکمنستان بیرون رانده شوند اما اسیر طالبان شدند.

وی اضافه کرد که حدود 50 پلیس مرزی تسلیم شده اند، در حالی که سایر افراد همچنان در حال مبارزه در منطقه پرجمعیت بال مالباب استان هستند. “این سربازان سالها مبارزه علیه طالبان را انجام داده و اگر آنها تسلیم شوند، آنها کشته خواهند شد.”

منبع خبر : اخبار امروز