رئيس جمهور چين خواستار ارتقاء آموزش ايدئولوژيک در مدارس است

به گزارش سرویس اخبار سیاسی سایت اخبار امروز : رئيس جمهور چين خواستار ارتقاء آموزش ايدئولوژيک در مدارس است

چی جینپینگ، رئیس جمهور چین، خواستار ارتقای آموزش ایدئولوژیک در مدارس شد.

او دستور داد یک واحد آموزشی برای “ارتقای آموزش نظری، بهبود کارآمدی آموزش ایدئولوژیک و سیاسی و ادغام ارزش های اساسی سوسیالیسم در کل پروسه آموزشی” باشد.

وی گفت: “ما باید ایدئولوژی را برای مقابله با هر گونه ایده های نادرست تقویت کنیم.” او بر “نقش ضروری ایدئولوژی و مسئولیت بزرگ معلمان” تأکید کرد.

این همزمان با مبارزاتی که توسط رژیم علیه «تأثیرات غربیها» آغاز شده است، در برگیرنده ارادهی جیانگپینگ برای ترویج «رویای چین» است.

حزب کمونیست حاکم، تقویت کنترل خود را از موسسات آموزشی، چند ماه قبل از 30 سالگرد سرکوب اعتراضات در میدان تیانآنمن در پکن، از دانشگاه ها راه اندازی کرد.

منبع خبر : اخبار امروز