درگیری های بین پلیس و معترضین در قزاقستان به دلیل نام “نور سلطان”

به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز :درگیری های بین پلیس و معترضین در قزاقستان به دلیل نام “نور سلطان”

نیروهای امنیتی در قزاقستان تظاهرات علیه تغییر نام پایتخت را به “نورسلطان” پس از نام رییس جمهور پیشین که 30 سال در این کشور اداره می شد، محکوم کردند و حدود 20 تظاهر کننده را دستگیر کردند.

منبع خبر :اخبار امروز