بروسیل هشدار می دهد که منافع فراوانی در مورد بودجه ایتالیا وجود دارد

به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز :بروسیل هشدار می دهد که منافع فراوانی در مورد بودجه ایتالیا وجود دارد

اتحادیه اروپا از یک ردیف جدید در افق با ایتالیا نسبت به بودجه خود هشدار داد، چند ماه پس از آنکه دو طرف پس از مذاکرات شدید در مورد بودجه سال 2019 به توافق رسیدند.

وی در سخنان خود در روزنامه آلمانی Welt am Sonntag اشاره کرد: “این به وضوح نشان می دهد که جهت پذیرفته شده توسط دولت در رم اقتصاد ویرانگر است، نرخ بهره افزایش یافته و بی ثباتی نیز افزایش یافته است.”

کمیسیون برای ارزیابی وضعیت در ماه ژوئن ملاقات خواهد کرد و درباره گام های بعدی که باید انجام شود بحث کند.

بدهی عمومی در ایتالیا یک مشکل عمده است؛ بدهی کشور در حال حاضر 2.3 تریلیون یورو است که برابر با 131 درصد از تولید ناخالص داخلی آن است که رقمی بالغ بر 60٪ از اتحادیه اروپا است.

پس از یک بحث تلخ، اتحادیۀ مردم در ایتالیا موافقت کرد که برنامه هایش را برای هزینه های بزرگ بپوشاند و بدین ترتیب بدهی های جدیدی را اضافه نکند.

اما پیش بینی رم برای بودجه سال 2019 بر رشد اقتصادی 1 درصدی در تولید ناخالص داخلی متمرکز بود که سازمان های بین المللی آن را بسیار خوش بینانه می دیدند.

صندوق بین المللی پول انتظار دارد که رشد تنها 0.6 درصد باشد، در حالی که کمیسیون اروپا نسبت به پیش بینی رشد 0.2 درصد نسبت به آن بدبین تر است.

منبع خبر : اخبار امروز