چهار سال زندان برای یک مرد که یک آپارتمان را برای عاملان حملات پاریس اجاره کرد

به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز : چهار سال زندان برای یک مرد که یک آپارتمان را برای عاملان حملات پاریس اجاره کرد

یک مرد فرانسوی که یک آپارتمان را برای ستیزه جویان در حملات پاریس در نوامبر 2015 اجاره کرد، به چهار سال زندان محکوم شد .

مهاجمان، عبدالحمید ابوود، چاکیب اکروه و هاسنا آیت بوش حسن، در آپارتمان جواد بن داوود در حومه پاریس پس از آنها مخفی شدند و گروهی از مردان مسلح و دیگر بمب گذار انتحاری در روز 13 نوامبر 130 نفر را کشتند.

دادگاه دیگری در پاریس بن دادو را در فوریه سال گذشته تبرئه کرد و با اشاره به شواهد کافی مبنی بر اینکه عمدا به مهاجمان کمک می کند.

منبع خبر : اخبار امروز