تونس دوباره قیمت بنزین را افزایش می دهد تا کسری بودجه را کاهش دهد

به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز :تونس دوباره قیمت بنزین را افزایش می دهد تا کسری بودجه را کاهش دهد

دولت تونس اعلام کرد که تصمیم به افزایش قیمت بنزین در حدود 4 درصد در بسته اصلاحات خواستار شده توسط وام دهندگان بین المللی به منظور کاهش کسری بودجه را دارد .

قیمت سوخت چهار برابر سال گذشته در تلاش برای جلوگیری از کسری بودجه مطرح شده است.

این کشور در تلاش است تا رسیدن به خواسته های اهدا کنندگان به اصلاح اقتصاد خود و کاهش کسری بودجه خود را در پرتو ناآرامی پس از سرنگونی رئیس جمهور زین العابدین بن علی در سال 2011 جبران کند.

تونس به دنبال کاهش کسری بودجه خود را به 3.9 درصد تولید ناخالص داخلی در طول سال جاری است

منبع خبر : اخبار امروز