بانک جهانی: مصر در سال 2019، دومین رشد اقتصادی در خاورمیانه را به دست خواهد آورد

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز ،بانک جهانی: مصر در سال 2019، دومین رشد اقتصادی در خاورمیانه را به دست خواهد آورد

گزارش صادر شده توسط بانک جهانی، مصر در سال جاری ، دومین رشد در منطقه شرق میانه و شمال آفریقا، را بدست می آورد.

این گزارش گفت که مصر رشد در سال 2019 – 5.5٪ به دست خواهند که بالاترین میزان از سال 2008، است.

نظر معاون بانک جهانی برای شرق میانه و شمال آفریقا فرد بلحاج، گفت: “ما می خواهیم منطقه به انجام اصلاحات بلندپروازانه دست یابند… امروز برای پیشبرد اصلاحات ، بهبود بهره وری و تشویق نوآوری و رقابت نیاز فوری وجود دارد.”

وی افزود: ” 300 میلیون نفر جوان در شرق میانه و شمال آفریقا به دنبال ورود به بازار کار در سال 2050 خواهند بود”

منبع خبر : اخبار امروز