آمریکا مدعی شد :3 کشور از 8 کشور معاف از تحریم ها واردات نفت ایران را متوقف کرده اند

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز ،3 کشور از 8 کشور معاف از تحریم ها واردات نفت ایران را متوقف کرده اند

فرستاده ویژه آمریکا به ایران براون هاوک گفت که سه کشور از هشت کشور که واشنگتن تحریم ها را برای واردات نفت ایران اعمال کرده اند، کاهش صادرات نفت ایران را به صفر رسانده است.

هاوک به خبرنگاران بدون اشاره به نام این کشورها گفت: “در ماه نوامبر هشت معافیت نفتی برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت اعطا شد.” وی گفت من می توانم امروز تایید کنم که سه تن از این واردکنندگان اکنون به صفر برسند. ”

منبع خبر : اخبار امروز