“سوسیته ژنرال” قصد دارد 1600 شغل در سراسر جهان را لغو کند

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز سوسیته ژنرال” قصد دارد 1600 شغل در سراسر جهان را لغو کند

فرانسه، قصد دارد تا حدود 1600 شغل در جهان، به ویژه در بانک خود برای امور مالی و سرمایه گذاری (AFP)، لغو شود، که توسط منابع اتحادیه تأیید شده است.

به گفته دو اتحادیه، در فرانسه، بانک می خواهد حدود 500 شغل در BFI و 171 در عملیات بانکی شخصی و خدمات مالی بین المللی را لغو کند.

بلغدوی گفت که کار در فرانسه از طریق خاتمه داوطلبانه خدمات لغو خواهد شد.

منبع خبر : اخبار امروز