کمیسیون انتخابات خواستار بازشماری در 31 استان در استانبول را رد کرد

به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز : :کمیسیون انتخابات خواستار بازشماری در 31 استان در استانبول را رد کرد

Recep Tyyip Erdogan، نماینده حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) کمیته عالی انتخابات ترکیه، گفت که این کمیته درخواست حزب حاکم را رد کرد تا تمام رای گیری ها در 31 حوزه انتخاباتی استانبول را ارزیابی کند.

اوزیل پس از جلسه کمیته به خبرنگاران گفت که تصمیم گرفته است که در انتخابات محلی 31 مارس در 21 ولسوالی در 21 ولسوالی، که در آن حزب اصلی اپوزیسیون توسط یک حاشیه باریک برنده شد، خواستار بازشماری 51 صندوق رای در 21 ولسوالی شود.

منبع خبر : اخبار امروز