تونس: تلاش برای افزودن فرهنگ جنسی در برنامه های آموزشی

به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز :تونس: تلاش برای افزودن فرهنگ جنسی در برنامه های آموزشی

مطالعهی جامعه مدنی تونس در سال 2018 نشان داد که 58 درصد دختران در تونس از سلامت جنسی مطلع نیستند و 46 درصد از جوانان اطلاعات جنسیتی خود را از طریق اینترنت دریافت میکنند.

انجمن تونس برای بهداشت باروری سعی دارد آموزش جنسی در موسسات آموزشی را شامل شود.

منبع خبر : اخبار امروز