دالایی لاما در بیمارستان بستری است

به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز : دالایی لاما در بیمارستان بستری است

رهبر معنوی بوداییان تبت دالایی لاما، پس از تحمل درد قفسه سینه ، به یک بیمارستان دهلی نو رسید.

تسرینگ تاکید کرد که “دکتر گفت هیچ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد، و آن را یک درجه قابل توجهی از خطر نیست”.

هند پناهندگی دالایی لاما در قلمرو خود در سال 1959 پذیرفته است

منبع خبر : اخبار امروز