مصر بزرگترین کشور قرض دهنده در آفریقا است

به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز :مصر بزرگترین کشور قرض دهنده در آفریقا است

بلومبرگ در گزارشی اخیر گزارش داد که مصر از سال 2017 تاکنون بزرگترین صادرکننده اوراق قرضه بین المللی در آفریقا بوده و از سال 2017 بزرگترین قرض دهنده این قاره بوده است.

از سال 2017، اتحادیه اروپا اوراق قرضه به ارزش بیش از 22 میلیارد دلار را صادر کرده است، بیش از اوراق قرضه نیجریه و آفریقای جنوبی که دارای دو اقتصاد بزرگ آفریقا است.

آخرین اوراق قرضه صادر شده توسط مصر در ماه جاری با اوراق قرضه به ارزش 2 میلیارد یورو و در ماه فوریه 4 میلیارد دلار افزایش یافت.

بدهی خارجی مصر در پایان ماه ژوئن 92.64 میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل 17.2 درصد افزایش داشته است.

دولت مصر، طبق سندی که توسط آژانس “رویترز” منتشر شده، به کل بدهی عمومی خارجی 98.863 میلیارد دلار در سال مالی 2018-2019 است.

منبع خبر : اخبار امروز