وزیر امور خارجه تونس در مورد سرنگونی بشیر اظهار نظر کرده است

به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز :وزیر امور خارجه تونس در مورد سرنگونی بشیر اظهار نظر کرده است

وزارت خارجه تونس بیانیه ای را منتشر کرد که امیدوار به انتقال صلح آمیز به حکومت است که آرمان های مشروع مردم سودان برای آزادی، دموکراسی و توسعه را تامین می کند.

این بیانیه آمده است: “تونس با توجه به تحولات سودان با توجه به اهمیتی که دارد، اعتماد کامل خود را به توانایی مردم برادوی سودان برای غلبه بر این مرحله حساس تاریخی خود از نظر امنیت و ثبات می داند.

وزارت امورخارجه تونس تاکید کرد که نیاز به احترام به اراده، انتخاب ها و جاه طلبی های سودان برای آینده ای بهتر، با تأکید بر اهمیت حفظ ثبات وحدت ملی این کشور بصورت برادرانه.

منبع خبر : اخبار امروز