صندوق بین المللی پول و بانک جهانی جلسات خود را در فضای خوشبینی به پایان رساندند

به گزارش سرویس اخبار سیاسی سایت اخبار امروزصندوق بین المللی پول و بانک جهانی جلسات خود را در فضای خوشبینی به پایان رساندند

جلسات بهار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در یک فضای خوش بینی به پایان رسیدند.

مدیر صندوق کریستین لاگارد تایید کرد که اقتصاد جهان با مرحله “حساس” رو به رو است، اما وضعیت می تواند بهبود یافته اگر ایالات تصمیم گیری درست را در پیش بگیرد.

وی گفت که ترامپ به دنبال کاهش کسری تجاری ایالات متحده با چین، پایان دادن به انتقال فن آوری اجباری، کاهش کمک مالی چین به شرکت های دولتی و سرقت معنوی است.
وزیر امور خارجه آمریکا موضع قوی مذاکره کنندگان خود را در مورد نیاز به پیوستن توافق به مکانیسم ها برای اطمینان از اجرای موثر آن، تأکید کرد.

وی ادامه داد که در گذشته، توافقنامه امضا شده است، اما اجرا نشده است.

منبع خبر : اخبار امروز