عراق، گورهای دسته جمعی کردها را که در زمان سلطنت صدام حسین کشته شده اند، نشان می دهد

به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز :عراق، گورهای دسته جمعی کردها را که در زمان سلطنت صدام حسین کشته شده اند، نشان می دهد

برهم صالح روز یکشنبه گفت که کشورش هرگز نباید فراموش کرد که جنایاتی که توسط صدام حسین رئیس جمهور پیشین انجام شده و یا اجازه بازگشت حزب بعث را بدهد.

نظرات صالح پس از حضور در روند کشف یک قبر توده ای از کردها که حدود 30 سال قبل در اثر صدام حسین کشته شدند ،صورت گرفت.

دفتر ریاست جمهوری عراق گفت که گورستان، که اخیرا در ناحیه بیابانی واقع شده در حدود 170 کیلومتری غرب شهر ساموا قرار دارد، شامل بقایای دهها کرد که توسط نیروهای صدام ویران شده است.

این جنایت، جنایت جنگی و جنایت نسل کشی علیه مردم بی گناه خود رخ داده است.

منبع خبر : اخبار امروز