اسرائیل امروز برای مانورهای نظامی در کرانه غربی آماده می شود

به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز : اسرائیل امروز برای مانورهای نظامی در کرانه غربی آماده می شود

کانال 7 اسرائیل، گزارش داد که واحدهای ارتش اسرائیل در این بعدازظهر در کرانه غربی برای ادامه مانور نظامی تا صبح روز چهارشنبه آماده می شوند.

این کانال هیچ گونه اطلاعاتی در مورد تمرینات ارائه نکرده و اشاره کرد که ساکنان به عنوان بخشی از مانور ها، حرکات و نیروهای امنیتی و وسایل نظامی را، همراه با صدای انفجار در منطقه، ثبت می کنند.

این کانال همچنین اشاره نکرد که آیا مانورها محدود به نیروهای زمینی خواهد بود یا شامل جنگنده های جنگی خواهد بود.

منبع خبر : اخبار امروز