روسیه آماده بازگشت معکوس به پارلمان شورای اروپا است

به گزارش سرویس اخبار سیاسی سایت اخبار امروز ،روسیه آماده بازگشت معکوس به مجلس پارلمان شورای اروپا است

رئیس کمیته امور بین المللی شورای فدراسیون روسیه در آمادگی مسکو برای تمدید عضویت خود در مجمع پارلمانی شورای اروپا،اعلام آمادگی کرد.

به نوبه خود، عضو مجمع پارلمانی شورای اروپا، نیاز به بازگشت روسیه به مجمع، و اهمیت بازیافت حق شرکت در انتخابات دبیر کل مجمع و قضات دادگاه حقوق بشر اروپا را امری مهم دانست.

او گفت: “روسیه باید سیگنال های مثبت در مورد حل بحران اوکراین را ارائه کند … روسیه در اروپا یک مکان مهم است و بنابراین باید وظایف خود را بر اساس نقش خود انجام دهد.”

منبع خبر :اخبار امروز