سودان تصمیم به بازسازی ارتش، اطلاعات و پلیس می گیرد

به گزارش سرویس اخبار سیاسی سایت اخبار امروز: سودان تصمیم به بازسازی ارتش، اطلاعات و پلیس می گیرد

شورای نظامی انتقالی در سودان،تصمیم به تجدید ساختار ارتش و دو سرویس های اطلاعاتی و پلیس گرفته است.

شورای همچنین تصمیم گرفت همه افسران پلیس و نیروهای مسلح متهم به شرکت در اعتراضات را آزاد کند.

منبع خبر :اخبار امروز