اخبار امروز index-6-e1543242686833 ایتالیا از "تروریست ها" در قایق های مهاجران از لیبی هشدار می دهد اخبار امروز سیاسی

ایتالیا از “تروریست ها” در قایق های مهاجران از لیبی هشدار می دهد

به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز :ایتالیا از “تروریست ها” در قایق های مهاجران از لیبی هشدار می دهد

وزیر کشور ایتالیا، از خطر تروریست ها در قایق های مهاجران به ایتالیا هشدار داد و افزود که بنادر کشور همچنان بسته خواهد شد.

وزیر کشور ایتالیا در یک مصاحبه رادیویی گفت: “نفوذ تروریست ها دیگر خطر نیست، اما مسلم است، و باید تکرار کنم که کشتی ها در سواحل ایتالیا اجازه نخواهند داشت.”

نظرات سالفینی فقط دو روز پس از آنکه رهبر لیبی در آتلانتیس در طرابلس، فیض الصورج، تهدید کردند که مهاجران را برای رسیدن به ساحل اروپا آماده کنند.

منبع خبر : اخبار امروز