اخبار امروز thumbs_b_c_e15956c6b641ae1c6b3d3d8a456c4d9c افغانستان: انفجار در کابل در نزدیکی وزارت ارتباطات حوادث حوادث ایران و جهان

افغانستان: انفجار در کابل در نزدیکی وزارت ارتباطات

به گزارش سرویس اخبار حوادث سایت اخبار امروز :افغانستان، انفجار در کابل در نزدیکی وزارت ارتباطات

یک سخنگوی پلیس گفت که یک انفجار بمبی در کابل، در نزدیکی یک هتل بزرگ و وزارت ارتباطات، در روز شنبه در رخ داده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد که تیراندازی به دنبال انفجار بود، بدون اینکه جزئیات بیشتری در مورد صدمات و یا علل انفجار در یکی از مهمترین مناطق تجاری این شهر منتشر کند.

منبع خبر : اخبار امروز