دادستان عمومی سودان درباره پولشویی عمر البشیر تحقیق می کند

به گزارش سرویس اخبار سیاسی سایت اخبار امروز :دادستان عمومی سودان درباره پولشویی عمر البشیر تحقیق می کند

یک منبع قضایی در سودان به خبرگزاری رویترز گفت که دادستانی عمومی دو گزارش را علیه عمر البشیر، رئیس جمهور آماده کرده است.

این گزارشات به اتهام پولشویی و داشتن مبالغ هنگفتی بدون توجیه قانونی اعلام شده است.

این منبع گفته است که دادستان عالی که توسط شورای نظامی برای مبارزه با فساد تعیین شده است، دستور دستگیری رئیس جمهور پیشین را داد و به زودی در آماده سازی محاکمه خود به او ابلاغ می شود.

وی افزود که دادستان رئيس جمهور سابق را در داخل زندان مورد بازجویی قرار داده است و در مورد برخی نمادها رژیم سابق متهم به فساد اداری دانسته است.

منبع خبر : اخبار امروز