کوزوو خانواده های ستیزه جویان را از سوریه بازمی گرداند

به گزارش سرویس اخبار سیاسی سایت اخبار امروز : کوزوو خانواده های ستیزه جویان را از سوریه بازمی گرداند

عبدل طاهری، وزیر دادگستری کوزوو، گفت که یک هواپیما حامل زنان و کودکان بستگان نزدیک ستیزه جویان کوزوو صبح روز شنبه صبح به سوریه اعزام شده است.

اعضای پلیس ضد تروریستی ترمینال محموله در فرودگاه پرستینا را نگهبانی کردند و یک هواپیمای آمریکایی در فرودگاه مشاهده شد.

طاهری در صبح روز شنبه در فرودگاه گفت: “روند بازگشت برخی از شهروندان ما از سوریه با موفقیت به پایان رسیده است.”

منبع خبر : اخبار امروز