250 سقوط ماهواره در فضا ثبت شد

به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز : 250 سقوط ماهواره در فضا ثبت شد

به گفته یوری کولوکا، نماینده موسسه تحقیقات علمی مرکزی بنیاد راس کوشمو، شمار سالانه سقوط ماهواره رسمی در فضا از سال 1961 تاکنون 250 بوده است.

این شامل هر دو ماهواره فعال و غیر فعال و همچنین مراحل حمل و نقل موشک و واحدهای شتاب دهنده است.

او در کنفرانس بر روی بقایای فضایی که در موسسه تحقیقات فضایی آکادمی علوم روسیه برگزار شد، گفت : اولین سقوط در سال 1961 شناسایی شد و از آن زمان، 250 مورد مورد بررسی قرار گرفته است.”

“سقوط ماهواره ای در فضا به دلیل انفجار آنها یا در نتیجه برخورد با یک جسم فضایی صورت می گیرد.”

منبع خبر : اخبار امروز