درآمد دولت عربستان سعودی 245 میلیارد دلار در سه ماهه اول سال 2019 است

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : درآمد دولت عربستان سعودی 245 میلیارد دلار در سه ماهه اول سال 2019 است

مجموع درآمد دولت در عربستان سعودی در سه ماهه اول سال 2019 به 245 میلیارد دلار افزایش یافت که نسبت به سال قبل 48 تا 79 میلیارد دلار افزایش یافته است.

گزارش سرمایه گذاری Jadwa گفت که هر دو درآمد نفت و غیر نفتی ثبت قابل توجهی افزایش یافته است.
درآمدهای نفتی دولت 48 درصد افزایش یافت و به 169 میلیارد رال9 افزایش یافت که با سود سهام 124 میلیارد دلاری که در ماه مارس توسط عربستان سعودی به دست آورده بود، افزایش یافت.

نیاز به محاسبه درآمد نفت به دولت، به عنوان در دفترچه اوراق قرضه برای شرکت آرامکو عربستان، بسیاری از اطلاعات مربوط به درآمد این شرکت را به صورت منظم اظهار داشت: از آنجا که درآمد که تنها در فروش صادرات نفت خام محدود نیست، بلکه شامل سایر محصولات، مانند گاز طبیعی، گاز طبیعی مایع و محصولات همچنین بعضی از درآمدهای دست اندرکاران بازرگانی میی شود.

کل هزینه های دولت در سه ماهه اول سال 2019 به 218 میلیارد و هزینۀ عملیاتی، کمترین جزء هزینه های دولت، در رشد اقتصادی 8 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است ، در درجه اول با هزینه های بالاتری در رده های “پاداش کارکنان دولت” و “کمک های مالی” مواجه می شود.
بزرگترین اقلام در هزینه های کنونی، “حقوق و دستمزد کارکنان”، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به 8.1 درصد افزایش یافت و به 121.8 میلیارد دلار افزایش یافت.

منبع خبر : اخبار امروز