آخرین اخبار امروز قیمت نفت در بازارهایی جهانی 20 اردیبهشت ماه 98

آخرین اخبار امروز قیمت نفت در بازارهایی جهانی 20 اردیبهشت ماه 98

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز: قیمت نفت در بازارهای جهانی برای دومین روز پیاپی در 20 اردیبهشت ماه 98 نیز کاهش یافت

نفت برنت در بازارهای جهانی 70دلار  و 75 سنت به فروش رفت

نفت اوپک در بازارهای جهانی 69.88 دلار به فروش رفت

نفت خام در بازارهای جهانی 62.11 دلار به فروش رفت

نفت کوره در بازارهای جهانی  2.0555 دلار به فروش رفت

منبع خبر : اخبار امروز