کردستان عراق راه را برای ریاست جمهوری منطقه باز می کند

به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروزکردستان عراق راه را برای ریاست جمهوری منطقه باز می کند

ریاست پارلمان کردستان در روز یکشنبه، تصمیم گرفت تا درب را برای پست رئیس جمهور منطقه کردستان باز کند.

هفته گذشته، پارلمان کردستان، فعال شدن قانون ریاست جمهوری منطقه کردستان توسط 89 نماینده را تصویب کرد.

طبق قانون ریاست این منطقه، باید شرایط مختلفی برای نامزدهای این پست وجود داشته باشد که مهمترین آنها حداقل 40 سال و شهروندی و ساکنان منطقه کردستان است و از حقوق سیاسی و حقوق مدنی خود برخوردار باشند.

منبع خبر : اخبار امروز