ثبات قیمت نفت

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروزثبات قیمت نفت

قیمت نفت کمی در روز دوشنبه افزایش یافت .

این افزایش اندک پس از هدف قرار دادن کشتی های تجاری، از جمله نفت کش در سواحل امارات رخ داده است.

این حادثه، در آبهای اقتصادی امارات متحده عربی در منطقه خلیج فارس، که شامل شریان مهم در جهان نفت است رخ داد.

چهار کشتی های تجاری، از جمله نفت کش های عربستان سعودی نیز در این حادثه مورد هجوم قرار گرفتند.

عملیات خرابکارانه در نزدیکی آبهای اقتصادی امارات متحده عربی، در سواحل امارت فجیره، رخ داده است.

هدف قرار دادن کشتی های تجاری در زمانی که آینده اقتصاد جهانی شاهد حالت عدم اطمینان، پس از تشدید ادامه تنش تجارت بین چین و ایالات متحده آمریکا، پس از تحمیل رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ عوارض گمرکی اضافی بر واردات چینی رخ می دهد.

منبع خبر : اخبار امروز