افزایش قیمت نفت پس از یک حمله به تاسیسات حیاتی در عربستان سعودی

به گزارش سرویس اخبار سیاسی سایت اخبار امروز ،افزایش قیمت نفت پس از یک حمله به تاسیسات حیاتی در عربستان سعودی

قیمت نفت روز سه شنبه افزایش یافت، این افزایش بیش از 1٪ پس از حملات به دو نیروه گاه نفتی در عربستان سعودی هدف قرار دادند.

بزرگترین پالایشگاه های عربستان نیز در پی این حملات امروز تولیدات خود را متوقف کردند.

منبع خبر :اخبار امروز