السیسی : مصر از خلع سلاح در سودان حمایت می کند

به گزارش سرویس اخبار سیاسی سایت اخبار امروز : السیسی : مصر از خلع سلاح در سودان حمایت می کند

رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی از اهمیت ثبات و صلح در سودان در پرتو روابط بین دو کشور تاکید کرد.

سیسی ادامه تلاش های مصر با هدف تقویت هماهنگی منطقه ای، و پیدا کردن زمینه های مشترک بر اساس یک درک روشنی از احزاب منطقه به تحولات در عرصه سودان را اعلام کرد.

از سوی دیگر، سیسی حمایت مصر برای تلاش های مختلف با هدف دستیابی به آرمان های مردم جنوب سودان به سمت ثبات و توسعه را تأیید کرد.

با اشاره به اهمیت تلاش های هماهنگ برای حمایت از اجرای فعال در جنوب توافق صلح سودان، و به عنوان یک مرجع کلیدی در حفظ صلح و ثبات در کشور، و بررسی تلاش و کمک مصر در این زمینه به شهروندان جنوب سودان را نیز وی خواستار شد.

سیسی ادامه تلاش های مصر با هدف تقویت هماهنگی منطقه ای، و پیدا کردن زمینه های مشترک بر اساس یک درک روشنی از احزاب منطقه به تحولات در عرصه سودان را نیز خواستارشد.

منبع خبر : اخبار امروز