آمریکا به ترتیب تجارت ترجیحی را برای ترکیه به پایان می رساند

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز: آمریکا به ترتیب تجارت ترجیحی را برای ترکیه به پایان می رساند

ایالات متحده قرارداد تجارت ترجیحی ترکیه را تحت برنامه ای قرار داد که اجازه داد برخی از صادرات ترکیه به داخل خاک آمریکا بدون آداب و رسوم وارد شود،پایان داد.

نماینده بازرگانی ایالات متحده در اوایل ماه مارس گفت که او دیگر حق از ترکیه را به شرکت در برنامه “تنظیمات سیستم کلی” به دلیل آن است “از لحاظ اقتصادی پیشرفته به اندازه کافی نداشته است به پایان می رساند”.

ترکیه یکی از 120 کشور شرکت کننده در سیستم تنظیم مقررات عمومی، قدیمی ترین و بزرگترین برنامه تجاری ترجیحی ایالات متحده است.

این برنامه با هدف لغو تعرفه ها برای هزاران محصول با هدف ترویج توسعه اقتصادی در کشورهای دریافت کننده است.

منبع خبر : اخبار امروز