ج. سپتامبر 17th, 2021

  داستان یک فروشنده ایرانی و گردشگران عراقی در مرز دو کشور

  به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروزبا پایین آمدن ارزش پول ملی کشور گردشگران عراقی ایران را مقصدی برای خوشگذرانی خود تعیین کرده اند.

  برای خرید لباس به یکی از مغازه ها در غرب کشور مراجعه کردم که همزمان با ورود من به مغازه چند گردشگر عراقی از کردستان عراق نیز به مغازه مراجعه کردند.

  در این بین  فروشنده من را که قبل از گردشگران به مغازه ایشان آمده بودم فراموش کرد و به سوی گردشگران رفت که همراه خود یک ایرانی هم داشتند که خدای ناکرده جنس ها گران به آنها فروخته نشود.

  در همین رابطه من نیز به موضوع دقت کردم و متوجه یک چیز بسیار عجیب شدم.

  گردشگر همینجور در مغازه گشت می زد قیمت ها را می پرسید و فروشند آنها را اعلام و در برخی از مواقع کمی گرانتر نیز می گفت.

  فرد ایرانی که همراه گردشگران بود نیز قیمت های  فروشنده را بصورت تخمینی به پول عراق به پردشگران می گفت.

  از فروشنده پرسید این جنس چند؟

  فروشنده در جواب گفت 45 هزار تومان  و با تخمین اولیه قیمت 4 هزار دینار به گردشگر اعلام شد که گردشگر می گفت که من در عراق با 4 هزار دینار یه  ساندیج هم نمی توانم بخرم و می خندید و  جنس های مغازه را دید می زد و انتخاب می کرد.

  در پایان گردشگر 10 قطعه لباس را برای تمام اعضای خانواده انتخاب کرد و  400 هزار تومان به فروشنده داد.

  فروشنده سر از پا نمی شناخت که در این بی بازاری و رکود حاکم بر بازار این همه فروش داشت.

  گردشگر وقتی مغازه را ترک کرد به فروشنده گفت من با این پولی که به تو دادم یه جفت جوراب را نمی توانستم در عراق بخرم و خندید.

  منبع خبر : اخبار امروز

  By اخبار امروز

  سایت اخبار امروز،به هیچ ارگان یا حزبی وابسته نیست و اخباری کاملا بی طرف را منتشر می کند