چ. ژانویه 27th, 2021

  قیمت 1000 روپیه هند

  قیمت 1000 روپیه هند به تومان در ادامه روز کاهش داشت

  قیمت 100 روپیه هند به روز و ریزش قیمت داشت

  قیمت روپیه هند امروز با کاهش بسته شد

  1000 روپیه هند چند تومان است

  By اخبار امروز

  سایت اخبار امروز،به هیچ ارگان یا حزبی وابسته نیست و اخباری کاملا بی طرف را منتشر می کند