د. سپتامبر 20th, 2021

  پارسال این موقع طلا گرمی چند بود؟

  به گزارش سایت اخبار امروز روند افزایش قیمت طلا در  دو سال گذشته با افزایش باور نکردنی روبرو شد.

  بر اساس اخبار امروز  در یک سال گذشته قیمت طلا در روز 5 فروردین به  641 هزار تومان رسیده بود و امسال این قیمت در 5 فروردین 1400 به یک میلیون و 85 هزار تومان رسیده است.

  بر اساس اخبار امروز  قیمت طلا در  5 فروردین 1398 نیز 433 هزار تومان اعلام شده است که با قیمت  سال 1400 می توان  300 درصد افزایش را نشان داد.

  منبع خبر : سایت اخبار امروز

  By اخبار امروز

  سایت اخبار امروز،به هیچ ارگان یا حزبی وابسته نیست و اخباری کاملا بی طرف را منتشر می کند