ج. سپتامبر 17th, 2021

  ریزش شدید شاخص کلی بورس اوراق بهادار ایران

  به گزارش سایت اخبار امروز : سال 1400 به بورس اوراق بهادار ایران نیامد

  بر اساس اخبار امروز بعد از 35 روز از شروع سال جدید در ایران بورس پیاپی کاهش می دهد

  بر اساس اخبار امروز از بازار ریزش شدید شاخص کلی بورس اوراق بهادار ایران امروز نیز ادامه داشت

  بر همین اساس 0.97 درصد کاهش در بورس ایران ثبت شد

  منبع خبر : سایت اخبار امروز

  By اخبار امروز

  سایت اخبار امروز،به هیچ ارگان یا حزبی وابسته نیست و اخباری کاملا بی طرف را منتشر می کند