ش. جولای 31st, 2021

    لیبی .. گارد ساحلی طی 48 ساعت گذشته 1000 مهاجر غیرقانونی را رهگیری می کند

    سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد که گارد ساحلی لیبی طی 48 ساعت گذشته 1000 مهاجر غیرقانونی را رهگیری کرده است.

    صفائا مثاهلی ، سخنگوی IOM لیبی در توئیتی از طریق توییتر خود نوشت: “بیش از 1000 مهاجر طی دو روز گذشته توسط گارد ساحلی لیبی رهگیری شده اند.”

    By اخبار امروز

    سایت اخبار امروز،به هیچ ارگان یا حزبی وابسته نیست و اخباری کاملا بی طرف را منتشر می کند