ايالات متحده يک گردان ويژه را به افغانستان مي فرستد

5a9bea63d43750190e8b456b - ايالات متحده يک گردان ويژه را به افغانستان مي فرستد

ايالات متحده يک گردان ويژه را به افغانستان مي فرستد

طي چند روز گذشته، ايالات متحده يک گردان با تجربه سربازان را به افغانستان فرستاد تا بتواند همکاران افغان خود را بهتر براي مقابله با ستيزه جويان طالبان در جنگ 17 ساله آموزش دهد.5a9bea63d43750190e8b456b 300x169 - ايالات متحده يک گردان ويژه را به افغانستان مي فرستد

کارشناسان ابراز شک و ترديد در مورد شانس موفقيت “نيروهاي گردان امنيتي امريکا “، در افغانستان دارند

ايالات متحده و ناتو بارها تلاش کرده اند تا ارتش افغانستان را آموزش دهند، اما فساد همچنان شايع است، درحاليکه پنتاگون در مورد ده ها مورد نقض گسترده حقوق بشر در ميان خدمات امنيتي افغانستان، به ويژه تجاوز به عنف، کودکان را مورد بررسي قرار مي دهد.

خبر روزاخبار امروز ایران و جهان-پربیننده ترین اخبار روز

اين سربازان افغان براي به دست آوردن مهارت هاي بيشتري در برخورد با سلاح، توسط گردان جديد امريکا آموزش خواهند ديد.