مرگ مردي که هيتلر را از توليد يک سلاح هسته اي باز داشت!

مرگ مردي که هيتلر را از توليد يک سلاح هسته اي باز داشت!

به گزارش سرویس وبگردی سایت اخبار امروز :يواخيم در سن 99 سال درگذشت، او در سن 99 سال درگذشت.

وي موفق به عمليات سري که در از بين بردن يک مرکز خصوصي توليد آب سنگين توسط آلمان نازي در نروژ موفق بود شهرت پيدا کرد.

در سال 1943، رنهبرگ عمليات مخفي به نام Gunnersid را که تنها 23 سال داشت هدايت کرد.

هدف از اين عمليات “خرابکاري” تخريب يک کارخانه براي توليد آب سنگين، و يا دوتريوم “D2O” در اکسيد نروژ بود، و نقش محوري را در تلاش براي توليد سلاح هسته اي توسط آلمان نازي بود.

بیشتر بخوانیدمرگ مردي که هيتلر را از توليد يک سلاح هسته اي باز داشت!