در اواخر قرن، شهرهای آمریکایی تحت عنوان “آشفتگی آب و هوایی” قرار می گیرند


به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز :   در اواخر قرن، شهرهای آمریکایی تحت عنوان “آشفتگی آب و هوایی” قرار می گیرند

دانشمندان اعلام کردند که بسیاری از شهرستانها بزرگ آمریکایی به عنوان یک نتیجه از گرم شدن کره زمین، که تاثیر منفی جمعیت، نیاز به سیستم های مجدد تعادل زیست محیطی است.

بیشتر بخوانیددر اواخر قرن، شهرهای آمریکایی تحت عنوان “آشفتگی آب و هوایی” قرار می گیرند