آتش سوزي در نزديکي سفارت سعودي در لندن رخ داد

آتش سوزي در نزديکي سفارت سعودي در لندن رخ داد

به گزارش سرویس اخبار حوادث سایت اخبار امروز:صبح روز جمعه در ساختمان مجاور سفارت سعودي در لندن، خيابان چسترفيلد ميفير، يک آتش سوزي رخ داد.

روزنامه تلگراف گفت که 40 آتش نشان به صحنه آتش فرستاده شده اند.

اداره آتش نشاني لندن به اين مقاله گفته است که قادر به شناسايي ساختمان هايي بود که بر روي آتش قرار گرفته اند.

يک سخنگوي گفت که هيچ اطلاعاتي درباره علت آتش سوزي وجود ندارد. شاهدان مي گويند که آنها انفجار را شنيده اند، اما اداره آتش نشاني اين گزارش ها را تأييد نکرد.

روزنامه گفت که آتش مقامات لندن 15 تماس ناموفق در مورد آتش سوزي دريافت کرده است، و خدمه از سوهو و لامبد، چلسي و ديگر ايستگاه هاي آتش نشاني در اطراف محل ارسال شده اند

منبع خبر : اخبار امروز