19 ميليارد دلار ارزش خريد شرکت اسپانيايي Apertis

19 ميليارد دلار ارزش خريد شرکت اسپانيايي Apertis

گروه زير ساختي ايتاليايي آتلانتيس و شرکت ساختماني اسپانيايي ACS مشترک خود را با شرکت اسپانيايي Abratis در معامله به ارزش 16.5 ميليارد يورو (19 ميليارد دلار) به دست آورده اند، که بزرگترين شبکه جهاني جاده اي در جهان است.

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :بيانيه اي از آتلانتيس گفت که به طور غير مستقيم 50 درصد از شرکت Apertis را به دست آورده است.

شرکت اسپانيايي ACS 30 درصد سهام گروه جاده اسپانيايي را به دست آورد، در حالي که Hawkiv سهام باقيمانده را نگه مي دارد.

منبع خبر : اخبار امروز