افزایش 11 دلاری قیمت اونس جهانی طلا امروز 30 بهمن ماه97 در بازارهای جهانی


به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :  فزایش 11 دلاری قیمت اونس جهانی طلا امروز 30 بهمن ماه97 در بازارهای جهانی

اونس جهانی طلا امروز به یک رکورد تازه در سال جدید میلادی رسید.

اونس جهانی طلا امروز 1333 دلار معامله شد که 11 دلار بیشتر از روز قبل می باشد.

بیشتر بخوانیدافزایش 11 دلاری قیمت اونس جهانی طلا امروز 30 بهمن ماه97 در بازارهای جهانی

قیمت امروز اونس جهانی طلا در بازارهای جهانی با افزایش روبرو شد /29 بهمن ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز:قیمت امروز اونس جهانی طلا در بازارهای جهانی با افزایش روبرو شد

قیمت اونس جهانی طلا امروز در بازارهای جهان با 2 دلار افزایش روبرو شد.

بیشتر بخوانیدقیمت امروز اونس جهانی طلا در بازارهای جهانی با افزایش روبرو شد /29 بهمن ماه 97

قیمت امروز اونس طلا در بازار های جهانی افزایشی شد

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قیمت امروز اونس طلا در بازار های جهانی افزایشی شد

قیمت امروز اونس طلا 12 دلار افزایش یافت/

بیشتر بخوانیدقیمت امروز اونس طلا در بازار های جهانی افزایشی شد

قیمت اونس جهانی طلا امروز 26 بهمن ماه با 10 دلار افزایش روبرو شد

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قیمت اونس جهانی طلا امروز 26 بهمن ماه با 10 دلار افزایش روبرو شد

قیمت اونس جهانی طلا امروز1314 دلار معامله شد.

بیشتر بخوانیدقیمت اونس جهانی طلا امروز 26 بهمن ماه با 10 دلار افزایش روبرو شد

قیمت امروز اونس جهانی طلا در بازارهای جهانی با 4 دلار کاهش روبرو شد

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قیمت امروز اونس جهانی طلا در بازارهای جهانی با 4 دلار کاهش روبرو شد

قیمت امروز اونس جهانی طلا به 1308 دلار رسید.

این قیمت 4 دلار کمتر از روز قبل می باشد.

بیشتر بخوانیدقیمت امروز اونس جهانی طلا در بازارهای جهانی با 4 دلار کاهش روبرو شد

قیمت اونس طلا امروز در بازار های جهانی افزایشی شد

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : قیمت اونس طلا امروز در بازار های جهانی افزایشی شد

قیمت اونس طلا با افزایش یک دلاری روبرو شد.

بیشتر بخوانیدقیمت اونس طلا امروز در بازار های جهانی افزایشی شد

قیمت اونس طلا امروز در معاملات جهانی با کاهش دوباره روبرو شد

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قیمت اونس طلا امروز در معاملات جهانی با کاهش دوباره روبرو شد

اونس طلا امروز 23 بهمن ماه 97 در معاملات جهانی با کاهش دوباره روبرو شد

بیشتر بخوانیدقیمت اونس طلا امروز در معاملات جهانی با کاهش دوباره روبرو شد

قیمت امروز اونس طلا در بازارهای جهانی امروز 22 بهمن ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :کاهش 3 دلاری قیمت اونس طلا در بازارهای جهان

قیمت امروز اونس طلا با کاهش روبرو شد.

اونس طلا در بازار امروز جهانی با قیمت 1311 دلار معامله شد.

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت امروز اونس جهانی طلا در بازارهای جهانی 21 بهمن ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قیمت امروز اونس جهانی طلا در بازارهای جهانی 21 بهمن ماه 97

قیمت اونس جهانی طلا امروز در بازارهای جهانی بدونه تغییر باقی ماند.

بیشتر بخوانیدقیمت امروز اونس جهانی طلا در بازارهای جهانی 21 بهمن ماه 97

قیمت امروز اونس طلا 20 بهمن ماه 97 در بازارهای جهانی

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قیمت امروز اونس طلا 20 بهمن ماه 97 در بازارهای جهانی افزایشی شد.

اونس طلا در بازارهای جهانی برای دومین روز پیاپی افزایشی شد.

بیشتر بخوانیدقیمت امروز اونس طلا 20 بهمن ماه 97 در بازارهای جهانی