«جنرال الكتريك» قبل از نوامبر فعاليت هاي خود را در ايران متوقف خواهد کرد

«جنرال الكتريك» قبل از نوامبر فعاليت هاي خود را در ايران متوقف خواهد کرد

فعاليت هاي گروه «جنرال الكتريك» در ايران پيش از پايان مهلت تعيين شده توسط مقامات ايالات متحده براي شرکت هاي با تحريم دوباره تحميل شده بر تهران پس از خروج ايالات متحده از توافق هسته اي ايران را متوقف خوواهد شد.

خبر روز– اخبار امروز ایران و جهان-پربیننده ترین اخبار روز

اين منبع گفت که اين تصميم از گروه صنعتي ايالات متحده در انطباق با درخواست واشنگتن، که شناسايي کرده است يک مهلت 180 روزه (تا چهارم نوامبر)، براي شرکت به لغو قرارداد منعقده در ايران بود.
مقامات ايالات متحده معاملات جديد را مسدود کرده اند.

«جنرال الكتريك» در اوايل ماه مي گفت که با تصميم ايالات متحده همکاري مي کند.

يک سخنگوي گروه روز پنج شنبه در نامه الکترونيکي اظهار داشت: “ما فعاليت هايمان را در ايران تطبيق مي دهيم، همانگونه که بايد تحت تغييرات اخير در قوانين ايالات متحده قرار گرفته است.”

وي افزود: «فعاليت هاي ما در ايران هنوز محدود است و مطابق با سياست ها و قوانين ايالات متحده است».

بیشتر بخوانید«جنرال الكتريك» قبل از نوامبر فعاليت هاي خود را در ايران متوقف خواهد کرد