آخرين قربانيان سقوط پل جنيوا در ايتاليا شناسايي شدند

آخرين قربانيان سقوط پل جنيوا در ايتاليا شناسايي شدند

خبر روز– اخبار امروز ایران و جهان-پربیننده ترین اخبار روز

تعداد قربانيان فروپاشي پل در شهرستان جنوا ايتاليا به 43 نفر، افزايش يافتند
نجات کارگران بعد از پيدا کردن جسد سه نفر از يک خانواده در زير آوار.

مقامات جنوا گفتند که نه نفر هنوز در بيمارستان هستند، از جمله چهار نفر در شرايط بحراني.

اخبار امروز