تشدید نظامی بین هند و پاکستان جریان گردشگران را از روسیه به کشورهای جنوب شرقی آسیا مسدود کرده است


به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز : تشدید نظامی بین هند و پاکستان جریان گردشگران را از روسیه به کشورهای جنوب شرقی آسیا مسدود کرده است، جایی که خطوط هوایی در روسیه مجبور به تغییر برخی پروازها و لغو دیگران هستند.

بیشتر بخوانیدتشدید نظامی بین هند و پاکستان جریان گردشگران را از روسیه به کشورهای جنوب شرقی آسیا مسدود کرده است