يک گروه جنگنده آمريکايي “F22 “به کره جنوبي رسيد

يک گروه جنگنده آمريکايي “F22 “به کره جنوبي رسيد

کره جنوبي روز چهارشنبه اعلام کرد که چندين هواپيماي جنگنده آمريکايي “F22 رپتور” را در چهارچوب مانورهاي هوايي مشترک گسترش داده است.

اين اتفاق، به رغم نزديک شدن دو کره، در کره جنوبي رخ داده است.

بیشتر بخوانیديک گروه جنگنده آمريکايي “F22 “به کره جنوبي رسيد