72 کيسه پر از پول و جواهرات در خانه وزير سابق مالزي کشف شده است

72 کيسه پر از پول و جواهرات در خانه وزير سابق مالزي کشف شده است

72 کيف دستي لوکس با پول و جواهر در جريان يک حمله در چارچوب تحقيقات در مورد اختلاس از بودجه، در خانه نجيب عبدالرزاق نخست وزير سابق مالزي کشف شده است.

خبر روز– اخبار امروز ایران و جهان-پربیننده ترین اخبار روز

اداره جرائم مالي رسمي پليس، روز پنجشنبه، در مقابل رسانه ها گفت که: “کارکنان ما 72 کيسه پول و چندين کيسه ارزهاي محلي و آمريکا، ساعت و جواهرات را در خانه وزير سابق مالزي کشف کرده اند.”

بیشتر بخوانید72 کيسه پر از پول و جواهرات در خانه وزير سابق مالزي کشف شده است